Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.30.CKZ/2017

Data ogłoszenia: 21-05-2018

Zawiadomienie o nie udzieleniu zamówienia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych

 PCKZiU.271.30.CKZ/2017

Wieliczka, dnia 21 maja 2018 roku


 

Zawiadomienie

Zawiadomienie o nie udzieleniu zamówienia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:  „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja II”.

Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w:
części I - Kurs barmański w roku 2017/2018
części II - Kurs wychowawców kolonijnych w roku 2017/2018
części III - Kurs obsługa kelnerska w restauracji, obsługa  przyjęć zasiadanych i stojących  w roku 2017/2018
części IV – Kurs miksologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych w roku 2017/2018
części V – Kurs nowoczesne techniki kulinarne (sous vide, Fusion) w roku 2017/2018
części VI – Kurs pilota wycieczek w roku 2017/2018
części VII - Kurs rezydenta w roku 2017/2018
zamówienia nie udzielono z uwagi na unieważnienie tych części postępowania z powodu upływu terminu związania ofertą przez Wykonawców  oraz braku możliwości jego rozstrzygnięcia w terminie określonym w ogłoszeniu.

 

 

 

 


Data publikacji: 21.05.2018 (20:47)Data aktualizacji: 21.05.2018 (20:47)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1267

Przejdź do góry strony