Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.3.2023

Data ogłoszenia: 12-03-2023

Termin składania ofert: 24-03-2023, godz: 10:00

Zapytanie ofertowe - przewóz osób

 

Informacja z otwarcia ofert 24.03.2023 - załącznik 

PCKZiU.271.3.2023

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec według poniższego przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób wg poniżej przedstawionego zestawienia.

 

Przejazd 1:

 

Poniedziałek, 17.04.2023r

wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia             

uczniowie: 16; opiekunowie: 2

 

9:00     przybycie do Drezna – postój i krótkie zwiedzanie miasta

 

11:00 – 11.30  wyjazd z Drezna do Weimaru

 

14:00     przyjazd do centrum Weimaru – zwiedzanie miasta

 

18:00     przejazd do hotelu w Weimarze – nocleg

 

Wtorek, 18.04.2023r

8:00    wyjazd z hotelu w Weimarze do 99817 Eisenach, ul. Altstadtstrasse 51/55

            Rozpakowanie bagaży z busa w obiekcie

 

ok. 10:00    Koniec trasy dla przewoźnika

 

Przejazd 2:

 

środa, 17.05.2023r

wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia - opiekunowie: 2

 

18:00   wyjazd z 99817 Eisenach, ul. Altstadtstrasse 51/55                                   

uczniowie: 16; opiekunowie: 2

Przybycie do Wieliczki 18.05.2023r  (ul. Piłsudskiego 105) – godzina powrotu do określenia

2. Minimalne wymagania:

Bardzo prosimy przy składaniu oferty oraz podczas podróży przestrzegać następujących zasad:

 • Przewoźnik musi posiadać aktualną koncesję na przewóz osób po terenie Niemiec
 • Bardzo prosimy o uwzględnienie faktu, że uczniowie będą podróżować z bagażem zapakowanym na czterotygodniowy pobyt na praktyce – prosimy o udostępnienie odpowiedniej ilości przestrzeni bagażowej (dodatkowa przyczepa na bagaże)! Prosimy podać model/markę i rocznik proponowanego środka transportu (plus link do zdjęć lub zdjęcia busa/autobusu)
 • Opisane godziny odjazdu i przyjazdu muszą zostać zachowane
 • Prosimy o podanie nam godzin odjazdu z Wieliczki i przyjazdu do Wieliczki
 • Prosimy podać całkowitą cenę brutto za wyżej wymienione podróże (ceny za 1 km nie będą brane pod uwagę w wyborze oferty).
 • Stroną umowy, odbiorcą rachunku i płatnikiem będzie powiat wielicki (nabywca) i szkoła (odbiorca)
 • Jeżeli Państwo chcecie, Państwa kierowcy mogą otrzymać w Weimarze nocleg i wyżywienie. Za te usługi pobierane będą odpowiednie opłaty gotówką w hotelu w Niemczech.  Opłaty wynoszą:

 

 • nocleg w pokoju dwuosobowym:     100,- € za pokój ze śniadaniem

                                  

 • Prosimy o poinformowanie nas najpóźniej tydzień przed wyjazdem z Polski czy Państwa kierowcy chcą skorzystać z usług hotelarsko-gastronomicznych, ponieważ musimy przekazać taką informację naszemu niemieckiemu partnerowi.
 •  Brak informacji będzie oznaczał brak możliwości skorzystania z noclegu oraz usługi gastronomicznej w obiekcie naszego niemieckiego partnera.  

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim.
 3. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr A niniejszego zaproszenia.
 4. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto całości zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Termin złożenia oferty - do dnia  24.03.2023r. do godz. 10:00
 6. Informacje szczegółowe: Maciej Filiciak – 604 934 961
 7. Złożenie oferty:
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę, w raz z podpisem osoby upoważnionej w formie skanu.
 2. Ofertę należy przesłać na adres wypełnionej zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę., email zamowienia@pckziu-wieliczka.pl  z opisem w tytule oferta do zapytania cenowego nr PCKZiU.271.3.2023
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

 

III PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

             - kryterium „Cena”:

 1. znaczenie kryterium - 90 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Kcena = (Cmin / C) x 90 pkt.

gdzie:

Kcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

               - kryterium „rok produkcji ”

Punkty są przyznawane za rok produkcji autokarów według poniższych zasad:

*Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2020 - 2022 – 10 pkt,

Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2018 - 2020 – 5 pkt,

Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2016 - 2018 – 2 pkt,

*Autokar/ bus  wyprodukowany przed 2016 r. lub nie dostarczono dokumentu potwierdzającego rok produkcji autokaru – 0 pkt.

Warunkiem otrzymania punktów za to kryterium jest przesłanie wraz z ofertą zeskanowanych  dokumentów potwierdzającego rok produkcji autokaru/ busu.

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 2. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych – Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

IV INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki do zapytania ofertowego

- wzór umowy

- formularz oferty

 

 


Data publikacji: 12.03.2023 (20:18)Data aktualizacji: 24.03.2023 (10:56)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 443
24 mar 2023 (10:56)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.2023
12 mar 2023 (20:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.2023
12 mar 2023 (20:18)Mariusz Grzesiński»Nowa strona (18)

Przejdź do góry strony