Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.2.2019

Data ogłoszenia: 15-01-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 08.01.2019r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 PCKZiU.271.2.2019

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 08.01.2019r.

na zakup i  dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

Oferta poprawna

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta została uznana za prawidłową. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

100 pkt.

7.714,49 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 


Data publikacji: 15.01.2019 (12:21)Data aktualizacji: 15.01.2019 (12:21)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1519
15 sty 2019 (12:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.2.2019
15 sty 2019 (12:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.2.2019

Przejdź do góry strony