Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.8.CKZ.2022

Data ogłoszenia: 31-03-2022

Termin składania ofert: 13-04-2022, godz: 13:00

„Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II w latach 2022/2023”

 

PCKZIU.271.8.CKZ.2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

USŁUGA

 

„Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II  w latach 2022/2023”

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ul. marsz. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

Telefon 12 289 17 40, faks 12 289 17 88

Strona internetowa: http://www.pckziu.mirobip.pl/

Poczta elektroniczna Zamówień Publicznych: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Adres ePUAP Zamawiającego – PCKZiU_Wieliczka

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści http://www.pckziu.mirobip.pl/ SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem, zakładka zamówienia publiczne

Informacja dotycząca miejsc publikacji ogłoszenia

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.pckziu.mirobip.pl/

Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/     

Urząd Zamówień Publicznych , mini portal:  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

Oznaczenie sprawy: PCKZIU.271.8.CKZ.2022

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00105854/01 z dnia 31.03.2022

Termin składania ofert: 2022.04.13 13:00

Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu miniPortalu i ePuap.

Termin otwarcia ofert: 2022.04.13 14:30

Termin związania ofertą: do 2022.05.12

„Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II  w latach 2022/2023”

Część 1  Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych   (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) – kwalifikacja

Część 2 - Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem – kwalifikacja

Część 3  - Kurs pilota bezzałogowego statku powietrznego zgodnie z załącznikiem A do krajowego scenariusza standardowego NSTS 01- kwalifikacja

Część 4  - Kurs barmański I stopnia – kwalifikacja

Część 5 - Kurs wychowawców kolonii – kwalifikacja

Część 6 - Kurs ECDL – kwalifikacja

Część 7 - Kurs Animator czasu wolnego

Część 8 - Kurs baristy

Część 9 - Kurs sous vide

Część 10 - Kurs rezydenta

Część 11 - Kurs kuchnia molekularna 

Część 12 - Kurs cukierniczy I stopnia

 

 

Informacja o wyboze najkorzystniejszej oferty część 5 - załącznik 18.05.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3,7,10,12- załacznik 17.05.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2,4,6,8,9,11 - 06.05.2022- załącznik 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 - 05.05.2022 -załącznik 

Protokół z otwarcia ofert - 13.04.2022- załącznik

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przenzaczyć na zamówienie - załacznik

Pytania i odpowiedzi do SWZ - 08.04.2022 -zalącznik 

Pytania i odpowiedzi do SWZ - 06.04.2022 - załącznik 

 

OGŁOSZENIE

SWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

  1. Formularz oferty - załącznik A do SWZ,
  2.  Załącznik nr A2 do SWZ - zgodnie z art. 125 ust 1
  3. Załącznik nr A3 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 Pzp,
  4. Załącznik nr A4 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  5. Załącznik A5 do SWZ - oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
  6. Załącznik B – wzór umowy
  7. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  8. Załącznik nr 2 – wykaz usług
  9. Załącznik nr 3 Identyfikator postępowania 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 31.03.2022 (21:40)Data aktualizacji: 18.05.2022 (16:14)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1386
18 maj 2022 (16:14)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
17 maj 2022 (09:34)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
06 maj 2022 (09:06)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
05 maj 2022 (11:55)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
13 kwi 2022 (16:49)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
13 kwi 2022 (13:10)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
08 kwi 2022 (09:20)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
06 kwi 2022 (16:58)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
01 kwi 2022 (13:41)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022
31 mar 2022 (21:40)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.8.CKZ.2022

Przejdź do góry strony