Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.5.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 17-07-2020

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.5.CKZ.2020 na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.5.CKZ.2020                                Wieliczka, dnia17 lipca 2020 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.5.CKZ.2020

na dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

 nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1 lipca  2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęło 9 ofert:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

BAJT Stanisław Grzelak

Wokulskiego 3/15, 08-300 Sokołów Podlaski

Oferta poprawna

2.

Firma Informatyczna PIM s.c.  Marcin Moksa, Piotr Słowik

oś. Piastów 65u/8a,31-625 Kraków

Oferta poprawna

3.

Marcin Kowalski

onlineserwis.pl

Lednica Góra 193, 32-200 Wieliczka

Oferta poprawna

4.

Inter-Kas P.P.H.U. Michalski Bartosz

ul. Spychalskiego 32 lok 3, 61-553 Poznań

Oferta poprawna

5.

ZiL Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 14, 30-711 Kraków

Oferta poprawna

6.

Stankas

Anna Stanek

oś. Sikorskiego 26/11, 32-200 Miechów

Oferta poprawna

7.

ESC S.A

ul. Mieszczańska 19,30-313 Kraków

Oferta poprawna

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” SP.J. Z. Bielecki

Staszica 22a, 82-500 Kwidzyn

Oferta poprawna

9.

Firma Handlowa

ER-TEL s.c. Ewelina i Ireneusz Drostek

ul.Grucy 4,

37-500 Jarosław

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

BAJT Stanisław Grzelak

Wokulskiego 3/15, 08-300 Sokołów Podlaski

52,41 pkt.

16 311,03 zł

2.

Firma Informatyczna PIM s.c.  Marcin Moksa, Piotr Słowik

oś. Piastów 65u/8a,31-625 Kraków

46,77

pkt.

18 277,80 zł

3.

Marcin Kowalski

onlineserwis.pl

Lednica Góra 193, 32-200 Wieliczka

100,00

pkt.

8 548,50 zł

4.

Inter-Kas P.P.H.U. Michalski Bartosz

ul. Spychalskiego 32 lok 3, 61-553 Poznań

62,19

pkt.

13 745,25 zł

5.

ZiL Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 14, 30-711 Kraków

46,21

pkt.

18 499,00 zł

6.

Stankas

Anna Stanek

oś. Sikorskiego 26/11, 32-200 Miechów

99,43

pkt.

8 597,70 zł

7.

ESC S.A

ul. Mieszczańska 19,30-313 Kraków

67,54

pkt.

12 656,70 zł

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” SP.J. Z. Bielecki

Staszica 22a, 82-500 Kwidzyn

62,34

pkt.

13 713,27 zł

9.

Firma Handlowa

ER-TEL s.c. Ewelina i Ireneusz Drostek

ul.Grucy 4,

37-500 Jarosław

80,91

pkt.

10 565,70 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.5.CKZ.2020, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Marcin Kowalski onlineserwis.pl    
Lednica Góra 193,
32-200 Wieliczka

w cenie brutto: 8 548,50 zł

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 18.07.2020 (06:13)Data aktualizacji: 18.07.2020 (06:13)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1961

Przejdź do góry strony