Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.5.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 13-06-2018

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 PCKZiU.271.5.CKZ/2018                               Wieliczka, 11  czerwca 2018 roku

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 18.05.2018 r.

na usługę dostawy pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 roku – w terminie składania ofert (dnia 28 maja 2018 r. do godz. 15.30) wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

P.H."Pro-Hand"s.c. M.M. Tomasionek

 

ul. Wieczorka 2a/107

41-200 Sosnowiec

Oferta poprawna

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta nr 1 została uznana za prawidłową.  Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

P.H."Pro-Hand"s.c. M.M. Tomasionek

 

ul. Wieczorka 2a/107

41-200 Sosnowiec

100 pkt.

514,14 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2018, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

P.H."Pro-Hand"s.c. M.M. Tomasionek
ul. Wieczorka 2a/107

41-200 Sosnowiec
 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 


Data publikacji: 13.06.2018 (16:52)Data aktualizacji: 13.06.2018 (16:54)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1495
13 cze 2018 (16:54)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.5.CKZ/2018
13 cze 2018 (16:52)Mariusz Grzesiński»Nowa strona (3)

Przejdź do góry strony