Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 02-09-2020

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.6.CKZ.2020 na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.6.CKZ.2020                              Wieliczka, dnia 2 września 2020 roku

 

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.6.CKZ.2020

na dostawę tablicy szklanej i pisaków do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 lipca 2020 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

DIAGONAL Cezary Świątkowski

ul. Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny oferty wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

DIAGONAL Cezary Świątkowski

ul. Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia

100 pkt.

987,70 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.6.CKZ.2020, w wyniku oceny złożonej oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

DIAGONAL Cezary Świątkowski

ul. Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia

w cenie brutto: 987,70 zł

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 02.09.2020 (18:01)Data aktualizacji: 02.09.2020 (18:01)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 960

Przejdź do góry strony