Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU. 271.12/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 18-09-2017

Wykaz ofert - PCKZIU. 271.12/CKZ/2017

 Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

ul. Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

                                                                             Wieliczka, dnia 18 września 2017r.

 PCKZiU.272.12/CKZ/2017

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

 

w postępowaniu

                                                              

                                                              

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2017 r. do godz. 08:45 złożono

7  ofert:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości

188 020,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

TEST-SYSTEM S.C.

UL.MŁYŃSKA 11

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

 

177.112,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

2

OPTISERW KRAKÓW JAROSŁAW POGWIZD

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 31,

33-300 NOWY SĄCZ

193.118,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

30 dni od daty podpisania umowy

3

CPU ZETO SPÓŁKA Z O.O.

UL. POWST.WIELKOPOLSKICH 20,

58-500 JELENIA GÓRA

 

182.674,67ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

30 dni od daty podpisania umowy

4

COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
UL.  SOWIŃSKIEGO 4, 40-018 KATOWICE

188.994,00ZŁ

 

 

 

37 MIESIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

5

ALTBIT SP. Z O.O.

UL. CICHA 17

05-500 NOWA IWICZNA

207.158,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

6

FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH

UL. 11 LISTOPADA 21, 38-300 GORLICE

190.020,00ZŁ

 

 

 

60 MIĘSIĘCY

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

7

PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.

AL. MICKIEWICZA 27, 31-120 KRAKÓW

175.480,00 ZŁ

 

 

60 MIĘSIĘCY

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

30 dni od daty podpisania umowy

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

 

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ

 


Data publikacji: 18.09.2017 (14:33)Data aktualizacji: 09.10.2017 (09:44)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2349
09 paź 2017 (09:44)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.12/CKZ/2017
19 wrz 2017 (21:36)Mariusz Grzesiński»Wykaz ofert - PCKZIU. 271.12/CKZ/2017
18 wrz 2017 (14:38)Mariusz Grzesiński»Wykaz ofert - PCKZIU. 271.12/CKZ/2017
18 wrz 2017 (14:34)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.11/CKZ/2017
18 wrz 2017 (14:33)Mariusz Grzesiński»Wykaz ofert - PCKZIU. 271.11/CKZ/2017

Przejdź do góry strony