Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.1.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 07-01-2019

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

PCKZiU.271.1.CKZ.2019

 

Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019r.
na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2019 roku – w terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. zo.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

Oferta poprawna

2.

ARAMUS Sp. Zo.o.

30-719 Kraków, ul. Gromadzka 54

Oferta niepoprawna

3.

Firma handlowo-usługowa „JAX” Michał Sikora

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25

Oferta poprawna

4.

F.P.H.U Druk-Pak Elżbieta Nowak

33-300 Nowy Sącz, ul. Dojazdowa 3

Oferta niepoprawna

5.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków, ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp. zo.o.

30-723 Kraków, ul. Golikówka 7

100 pkt.

4535,02 zł

2.

Firma handlowo-usługowa „JAX” Michał Sikora

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 25

78,88 pkt.

5749,02 zł

3.

Edyta Nogaj BELLY

30-198 Kraków, ul. Weryhy-Darowskiego 11/15

55,13 pkt.

8226,00 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 1/2019, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.

 


Data publikacji: 07.01.2019 (16:41)Data aktualizacji: 07.01.2019 (16:41)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1505

Przejdź do góry strony