Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.29/2017

Data ogłoszenia: 18-12-2017

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 14/2017 z dnia 08.12.2017r. na zakup i dostawę książek

 PCKZiU.271.29/2017          

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 14/2017 z dnia 08.12.2017r.
na zakup i  dostawę książek

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

Oferta niepoprawna

2.

Ego – Product Zbigniew Sochacki

30-363 Kraków

Ul. Rydlówka 5

Oferta poprawna

3.

Przedsiębiorstwo „Dom książki” sp.zo.o. Dominik Sorys

00-521 Warszawa Hoża 29/31

Oferta niepoprawna

 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta Ego-Produkt Zbigniew Sochacki została uznana za prawidłową. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Ego – Product Zbigniew Sochacki

30-363 Kraków

Ul. Rydlówka 5

100 pkt.

2.522,32 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 12/2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Ego-Product Zbigniew Sochacki

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 18.12.2017 (11:31)Data aktualizacji: 18.12.2017 (11:31)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1465

Przejdź do góry strony