Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.13.NPRC/2017

Data ogłoszenia: 02-10-2017

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r. na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 PCKZiU.271.13.NPRC/2017          

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r.

na zakup i  dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.09.2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

Oferta poprawna

2.

Ego – Product Zbigniew Sochacki

30-363 Kraków

Ul. Rydlówka 5

Oferta poprawna

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie oferty zostały uznane za prawidłowe. 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

100 pkt.

7.359,64 zł

2.

Ego – Product Zbigniew Sochacki

30-363 Kraków

Ul. Rydlówka 5

88 pkt.

8.332,32 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 6/2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka, ul. Goliana 9

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Data publikacji: 02.10.2017 (14:16)Data aktualizacji: 02.10.2017 (14:16)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1577

Przejdź do góry strony