Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Złożenie oferty cenowej na zakup 6 stołów montażowychProśba o złożenie oferty cenowej: zakup stołów monterskich2015-03-16-
Zakup stołów monterskichWybór najkorzystniejszej oferty – zakup stołów monterskich2015-03-25-
Praktyki zawodowe w NiemieczechProśba o złożenie oferty: przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec2015-03-30-
Ogłoszenie nr 2/2015 z dnia 30 marca 2015Wybór najkorzystniejszej oferty – przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec2015-04-10-
Ogłoszenie nr 3/2015 z dnia 16.09.2015Prośba o złożenie oferty cenowej: zakup narzędzi i urządzeń elektronicznych2015-09-16-
Ogłoszenie nr 3/2015 z dnia 16.09.2015Wybór najkorzystniejszej oferty : Zakup narzędzi i urządzeń elektronicznych2015-09-22-
Przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkołyProśba o złożenie oferty cenowej: usługa przewozowa do Niemiec2016-04-07-
Ogłoszenie nr 1/2016 z dnia 15 kwietnia 2016Wyniki zamówienia „Usługi przewozu młodzieży na praktyki zawodowe do Turyngii” (protokół)2016-04-25-
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017Usługa dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-05-15-
Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 12.05.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w2017-05-23-
PCKZIU.272.2/CKZ/2017Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2017-05-24-
RPMP.10.02.01-12-0241/16Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-05-26-
PCKZiU.272.2/CKZ/2017Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”.2017-06-01-
PCKZiU.271.3/2017Usługa dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w2017-06-02-
PCKZiU.271.4/2017Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2017-06-02-
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 02.06.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 02.06.2017r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2017-06-14-
Zapytanie ofertowego nr 2/2017 z dnia 02.06.2017r.Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie usługę dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych2017-06-14-
PCKZIU.272.2/CKZ/2017OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I – III na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego’’ – PCKZIU.272.2/CKZ/20172017-06-14-
OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE O NABORZE NA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE2017-06-19-
InformacjaInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze2017-07-06-
Ogłoszenie nr 543507-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2017-07-03-
InformacjaInformacja o złożonych ofertach2017-07-11-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu PCKZIU.272.3/CKZ/20172017-07-27-
Ogłoszenie nr 561085-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-07-31-
PCKZIU.272.4/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-08-09-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-08-14-
Ogłoszenie nr 576256-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (nr PCKZIU. 271.7/CKZ/2017)2017-08-24-
Ogłoszenie nr 578591-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (PCKZIU.272.8/CKZ/2017)2017-08-28-
PCKZIU.272.3/CKZ/2017OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I postępowania – PCKZIU.272.3/CKZ/20172017-08-28-
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych (PCKZiU.271.9.CKZ/2017)2017-09-01-
PCKZIU.271.8/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego (PCKZIU.271.8/CKZ/2017)2017-09-05-
PCKZiU.271.10.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (PCKZiU.271.10.NPRC/2017)2017-09-05-
PCKZIU.271.7/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (PCKZIU.271.7/CKZ/2017)2017-09-06-
PCKZIU. 271.11/CKZ/2017Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (PCKZIU. 271.11/CKZ/2017)2017-09-07-
PCKZIU.272.12/CKZ/2017Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (PCKZIU.272.12/CKZ/2017)2017-09-08-
PCKZIU. 271.12/CKZ/2017Wykaz ofert - PCKZIU. 271.12/CKZ/20172017-09-18-
PCKZiU.271.10.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 05.09.2017r.2017-09-19-
PCKZiU.271.13.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-09-202017-09-29
PCKZiU.271.14.CKZ/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-09-252017-10-03
PCKZIU.271.11/CKZ/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych2017-09-28-
PCKZiU.271.13.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 6/2017 z dnia 20.09.2017r. na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-10-02-
PCKZiU.271.15.CKZ.2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.15.CKZ.2017 usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-10-092017-10-17
PCKZIU.272.12/CKZ/2017Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego2017-10-10-
PCKZiU.271.15.CKZ.2017Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.15.CKZ.2017 na usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-10-20-
PCKZiU.271.16/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 na zakup i dostawę książek2017-10-242017-11-03
PCKZiU.271.17.CKZ/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-11-032017-11-08
PCKZiU.271.16/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 24.10.2017r. na zakup i dostawę książek2017-11-07-
PCKZiU.271.18/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 na zakup i dostawę książek2017-11-072017-11-17
PCKZiU.271.19.CKZ/2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-11-082017-11-15
PCKZiU.271.17.CKZ/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/2017 z dnia 03.11.2017r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162017-11-13-
PCKZIU.271.22/2017Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2017-11-202017-11-28
PCKZiU.271.18/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2017 z dnia 07.11.2017r. na zakup i dostawę książek2017-11-22-
PCKZiU.271.23/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017 na zakup i dostawę książek2017-11-222017-11-30
PCKZIU. 271.19/CKZ/2017ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-11-23-
PCKZIU.271.22/2017Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych”.2017-11-28-
PCKZIU.271.22/2017Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych2017-11-30-
PCKZiU.271.23/2017Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 12/2017 z dnia 22.11.2017r. na zakup i dostawę książek2017-12-05-
PCKZiU.271.28.NPRC/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017 na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-12-082017-12-15
PCKZiU.271.29/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017 na zakup i dostawę książek2017-12-082017-12-14
Nabór/1/2017NABÓR na stanowisko Samodzielny referent ds. płac w wymiarze 1 etatu2017-12-132018-01-05
PCKZiU.271.30.CKZ/2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2017-12-142017-12-28
PCKZiU.271.28.NPRC/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 08.12.2017r. na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2017-12-18-
PCKZiU.271.29/2017Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 14/2017 z dnia 08.12.2017r. na zakup i dostawę książek2017-12-18-
Nabór/1/2017Informacja o wynikach postępowania związanego z naborem na stanowisko Samodzielny referent ds. płac w wymiarze 1 etatu2018-01-15-
2018Plan postępowan o udzielenie zamówień publicznych na rok 20182018-01-26-
PCKZIU. 271.1/CKZ/2018Ogłoszenie nr 515878-N-2018 z dnia 2018-02-08 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-02-082018-02-16
Nr 1/CKZ/2018ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2018-02-092018-02-16
PCKZiU.271.1/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-02-16-
PCKZIU.271.1/CKZ/2018Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych2018-02-16-
RPMP.10.02.01-12-0241/16Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”2018-02-192018-03-12
PCKZIU. 271.2/CKZ/2018Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-02-192018-02-28
PCKZiU.271.2/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-02-28-
PCKZiU. 271.2/CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’2018-03-21-
PCKZIU.271.3..2018Ogłoszenie o przetargu2018-04-112018-04-23
PCKZIU.271.3.2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-04-23-
PCKZIU.271.3.2018Protokół z otwarcia kopert - poprawa omyłki2018-04-24-
PCKZIU.271.3.2018Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-04-24-
PCKZIU.271.3.2018Wybór najkorzystniejszej oferty - część III2018-05-02-
PCKZiU.271.4.CKZ/2018ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-05-182018-05-28
PCKZiU.271.5.CKZ/2018ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-05-182018-05-28
PCKZiU.271.30.CKZ/2017Zawiadomienie o nie udzieleniu zamówienia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o ustawy prawo zamówień publicznych2018-05-21-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-05-212018-05-30
PCKZiU.271.6.CKZ/2018INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 6 (CZĘŚĆ II) ZAMÓWIENIA NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-05-242018-05-30
PCKZiU.271.6.CKZ/2018Informacja z otwarcia kopert2018-05-30-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania2018-06-08-
PCKZiU.271.4.CKZ/2018Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-06-13-
PCKZiU.271.5.CKZ/2018Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 18.05.2018 r. na usługę dostawy pomocy do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162018-06-13-
PCKZiU.271.6.CKZ/2018ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-06-14-
2/CKZ/2018ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - dotyczy organizacji kursów zawodowych2018-07-182018-07-25
PCKZiU.271.9.CKZ/2018OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-08-292018-09-07
PCKZIU. 271.8/CKZ/2018Ogłoszenie nr 614469-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy2018-09-072018-09-17
PCKZiU.271.9.CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-09-12-
PCKZIU. 271.8/CKZ/2018Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu2018-09-18-
PCKZiU.271.9.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania na USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-09-28-
PCKZiU.271.9.CKZ/2018ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2018-10-03-
PCKZiU.271.8.CKZ/2018Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych’’2018-10-03-
PCKZIU.271.10.2018 Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-11-142018-11-23
PCKZIU.271.10.2018PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego2018-11-23-
PCKZIU.271.11.2018„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy2018-12-052018-12-13
PCKZIU.271.10.2018Informacja o unieważnieniu postępowania2018-12-07-
PCKZIU.271.10.2018ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU OGŁOSZONEGO DNIA 07.12.2018 OGŁOSZENIA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZĘŚCI III2018-12-12-
PCKZIU.271.11.2018PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT2018-12-13-
PCKZIU.271.11.2018INFORACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA2018-12-17-
PCKZIU.271.11.2018INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz II i III2018-12-19-
PCKZiU.271.1.CKZ.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-01-032019-01-07
PCKZiU.271.1.CKZ.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 03.01.2019r. na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/162019-01-07-
PCKZiU.271.2.2019ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2019-01-082019-01-14
PCKZIU.271.3.CKZ.2019Ogłoszenie o zamówieniu „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”2019-01-112019-01-22
PCKZiU.271.2.2019Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 08.01.2019r. na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego2019-01-15-

Data publikacji: 21.07.2017 (12:14)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:09)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 6888
07 wrz 2017 (15:09)Redaktor »OGŁOSZENIA I PRZETARGI
07 wrz 2017 (11:05)Redaktor »OGŁOSZENIA I PRZETARGI
21 lip 2017 (12:14)Redaktor »Zamówienia publiczne

Przejdź do góry strony